Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Đấu Trường Chân Lý Mùa 8 ( TFT hoặc DTCL) có rất nhiều đội hình mạnh. Hôm nay Fungenz sẽ giới thiệu cho các bạn Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8 này. Đội hình Ngoại Đạo được coi là dễ chơi và dễ trúng thưởng trong phiên bản hiện tại với sự xuất hiện của Viego – một tướng có khả năng kết liễu nhiều mục tiêu. Ngoài Viego, các tướng Ngoại Đạo khác như Talon, Camille và Leona cũng có giá trị sử dụng cao trong phiên bản Đấu Trường Chân Lý mùa 8.

Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Đội Hình Ngoại Đạo Ngưu Binh Viego DTCL Mùa 8

Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Tổng Quan Đội Hình Ngoại Đạo Ngưu Binh Viego DTCL Mùa 8

Danh sách tướng bao gồm: Leona (5 vàng), Fiddlesticks (5 vàng), Aphelios (5 vàng), Sejuani (4 vàng), Viego (4 vàng), Alista (3 vàng), Vi (2 vàng), Talon (1 vàng).

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu điểm: Viego có điểm mạnh là công thủ toàn diện, có 3 Ngoại Đạo và 4 Ngưu Binh giúp cho sự sát thương và tốc đánh lớn.

Nhược điểm: Tuy nhiên, nếu không biết cách giữ máu và lợi tức tốt, sẽ khó khăn trong việc lên cấp tìm kiếm những con tướng cần thiết.

Trang Bị Cho Đội Hình Ngoại Đạo Ngưu Binh Viego DTCL Mùa 8:

Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Aphelios: Cung Xanh, Cuồng Đao, Bàn Tay Công Lý hoặc Huyết Kiếm.

Viego: Diệt Khổng Lồ, Huyết Kiếm, Găng Bảo Thạch.

Sejuani: Đồ tank không cần đồ chuẩn tùy biến theo trận.

Đội Hình ADMIN Ngoại Đạo Camille DTCL Mùa 8

Tổng Quan Đội Hình ADMIN Ngoại Đạo Camille DTCL Mùa 8

Danh sách tướng bao gồm: Leona (5 vàng), Soraka (4 vàng), Viego (4 vàng), Sejuani(4 vàng), Alistar (3 vàng), Camille (2 vàng), Blitzcrank (1 vàng).

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu điểm: Công thủ toàn diện, dễ chơi

Nhược điểm: Để slowroll Camille 3 sao và tộc hệ A.D.M.I.N thành công, bạn cần phải có một kế hoạch giữ máu và lợi tức tốt. Tuy nhiên, có thể là bạn sẽ không nhận được những đặc điểm mong muốn khi slowroll những đội hình này.

Trang Bị Cho Đội Hình ADMIN Ngoại Đạo Camille DTCL Mùa 8:

Đội Hình ADMIN Ngoại Đạo Camille DTCL Mùa 8

Camille: Huyết Kiếm, Vô Cực Kiếm, Khổng Lồ Hóa.

Soraka: Shojin, Dao Điện, Kiếm Súng

Sejuani: Đồ tank tùy biến

Đội Hình Ngoại Đạo Ngưu Binh Talon DTCL Mùa 8

Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Tổng Quan Đội Hình Ngoại Đạo Ngưu Binh Talon DTCL Mùa 8

Danh sách tướng bao gồm: Sylas (1 vàng), Talon (2 vàng), Renekton ( 1 vàng), Leona (5 vàng), Viego (3 vàng), Alistar (3 vàng), Annie (2 vàng), Camille (2 vàng), Blitzcrank (1 vàng).

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu điểm: Dễ chơi, dễ chuyển khai đội hình

Nhược Điểm: Cần Lõi Anh Hùng Talon, cần Ấn Ngoại Đạo.

Trang Bị Cho Đội Hình Ngoại Đạo Ngưu Binh Talon DTCL Mùa 8

Talon: Diệt Khổng Lồ, Áo Choàng Bóng Tối, Quyền Trượng Bóng Tối.

Renekton: Huyết Kiếm, Vô Cực, Ấn Ngoại Đạo.

Sylas: đồ tank tùy biến.

Đội Hình Ngoại Đạo Siêu Nhân Camille DTCL Mùa 8

Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Tổng Quan Đội Hình Ngoại Đạo Siêu Nhân Camille DTCL Mùa 8

Danh sách tướng bao gồm: Talon (1 vàng), Gangplank ( 1 vàng), Lee Sin (2 vàng), Camille (2 vàng), Viego (3 vàng), Alistar (3 vàng), Ekko (4 vàng), Sejuani(4 vàng).

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu điểm: Không có

Nhược Điểm: Siêu Nhân bị neft ở phiên bản 13.1

Trang Bị Cho Đội Hình Ngoại Đạo Siêu Nhân Camille DTCL Mùa 8

Camille: Huyết Kiếm, Vô Cực, Quyền Năng Khổng Lồ.

Lee Sin: đồ tank tùy biến theo trận đấu.

Đội Hình Ngoại Đạo Hộ Công Aphelios DTCL Mùa 8

Những Đội Hình Ngoại Đạo DTCL Mùa 8

Tổng Quan Đội Hình Ngoại Đạo Hộ Công Aphelios DTCL Mùa 8

Danh sách tướng bao gồm: Aphelios (5 vàng), Leona (5 vàng), Ekko (4 vàng), Viego (4 vàng), Camille (2 vàng), Alistar (3 vàng), Sylas (1 vàng), Talon (1 vàng).

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu điểm: Dễ chơi, dễ chuyển khai đội hình

Nhược Điểm: Cần Lõi Anh Hùng Talon, cần Ấn Ngoại Đạo.

Trang Bị Cho Đội Hình Ngoại Đạo Hộ Công Aphelios DTCL Mùa 8

Aphelios: Ấn Ngoại Đạo, Cuồng Đao, Diệt Khổng Lồ

Ekko: Giáp Máu, Giáp Lửa, Giáp Gai hoặc tùy biến.

Đội Hình Ngoại Đạo Fiddlesticks DTCL Mùa 8

Tổng Quan Đội Hình Ngoại Đạo Fiddlesticks DTCL Mùa 8

Đội Hình Ngoại Đạo Fiddlesticks DTCL Mùa 8

Tướng: Viego (3 vàng), Talon ( 1 vàng), Sylas (1 vàng), Camille (2 vàng), Leona (5 vàng), Fiddlesticks (5 vàng), Wukong (1 vàng), Sett (4 vàng).

Ưu Điểm và Nhược Điểm

Ưu điểm: đội hình dễ chơi dễ chuyển khai

Nhược điểm: khó có thể lên 6 Ngoại Đạo vì cần Ấn và Leona

Trang Bị Cho Đội Hình Ngoại Đạo Fiddlesticks DTCL Mùa 8

Đội Hình Ngoại Đạo Fiddlesticks DTCL Mùa 8

Fiddlesticks: Ấn Ngoại Đạo, Găng Bảo Thạch, Quyền Trượng Thiên Thần.

Viego: Kiếm súng, Nỏ Sét, Găng Bảo Thạch.

Leona: Đồ tank có thể Áo Choàng Lửa và Dây Chuyền Chuộc Tội.

Page:
...
/
0
Please Wait
...
Second
Code:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *